Start

 

 

 

Välkommen till hemsidan för Mjörn Fiber!

 

 

Stormötet 2016-12-04 valde marknadsaktören byNet/IP-Only.

 

Informationsmöte med byNet hölls 2017-01-14.

 

Vi har nu nått över de 200 anslutningar som behövdes för att fibernätet ska byggas. Tack alla som beställt !

 

byNet/IP-Only skickade ut brev med byggbeslut 2017-02-14.

 

Obs! Priset 19 900 kr gäller fram till och med söndagen 12/3.

 

Därefter höjs priset till 24 900 kr.

 

Vi hoppas nu att fler nappar på det fortsatta erbjudandet.

 

 

Beställningar

 

Beställningar kan göras via IP-Onlys portal, www.ip-only.se/portal eller per brev med undertecknad beställningsblankett. Detaljerad instruktion för beställning via IP-Onlys portal:

 

1. Gå in på fiberkartan.se/4831.

2. Kontrollera att din fastighet har en ”plupp”. Om inte, kontakta byNet eller någon i arbetsgruppen.

3. Kontrollera hur gatuadressen till din fastighet är skriven genom att hålla muspekaren över ”pluppen”.

4. Klicka på länken ”http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/”

5. Skriv in gatuadressen så som den är skriven på fiberkartan. Som ort ska du skriva Hjälteby (utan postnummer). 6. Klicka på ”till fiberbeställningen”.

7. Fyll i aktuella uppgifter och tryck på ”Skicka”.

8. Beställningen bekräftas med ett mail från IP-Only.

 

Beställningsblankett finns för nedladdning och utskrift här: Beställningsblankett.

 

När beställningen är registrerad hos IP-Only blir din ”plupp” grön (kan ta några dagar). Läs gärna de allmänna villkoren och vår Överenskommelse med byNet/IP-Only i samband med att du beställer.

 

Läs gärna de allmänna villkoren och vår Överenskommelse med byNet/IP-Only i samband med att du beställer.

 

 

Projektets fortsättning

 

Stegen framåt är följande: - Fler beställningar från oss fastighetsägare - byNet gör detaljprojektering och skriver markavtal med berörda markägare - Anläggningsarbeten påbörjas. Varje fastighetsägare kommer att

 

kontaktas i samband med att arbetet ska starta för att bestämma detaljer i grävning, etc.

 

Preliminär tidplan: - Projektering, kvartal 2, 2017 - Anläggningsarbeten, kvartal 3, 2017 – kvartal 2, 2018.

 

Om du planerar att göra markarbeten på din tomt eller i närområdet – kontakta byNet för samordning.

 

Arbetsgruppen kommer att finnas kvar och vara byNet/IP-Only behjälpliga med praktiska detaljer.

 

 

 

Arbetsgruppen för Mjörn Fiber

Aktuellt

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48