Genomförande

MJÖRN FIBER

Fiber i hemmet är framtiden!

Hej alla som beställt fiberanslutning.

 

 

Genomförandet pågår. Här nedan hittar du information om:

 

· Status och tidplan

 

· Arbetsgång för installation i din fastighet

 

· Medieomvandlaren

 

· Påminnelse inför projektering och installation

 

· Tjänster i fibernätet

 

· Projektorganisation.

 

 

 

Status och tidplan (2018-01-17)

 

· Teknikboden vid telestationen är på plats.

 

· Ett fåtal tomtgrävningar återstår.

 

· Grävarbeten beräknas vara klara inom ett par veckor.

 

· Blåsning av fiber pågår och är till stor del klar på östra sidan om väg 160, på Röd/Näs samt ut till Apelgården.

 

· Installationer pågår. Mecuro utför och har anlitat Link to Link som underentreprenör.

 

· Återställning och besiktning beräknas vara klart under april-maj.

 

· IP-Only har lovat återkomma med tidplan för driftsättning.

 

Arbetsgång för installation i din fastighet

 

Arbetsgången är nu ändrad så att det räcker med två besök per fastighet.

 

 

Första besöket görs för utvändig och invändig projektering av kanalisationen (var gräva, vilka hinder finns, var gå in i huset). Nästan alla projekteringar och tomtgrävningar är gjorda.

 

 

Före det andra besöket blåser installatören in fiberkabeln i kanalisationen från närmaste skåp fram till ditt hus. Detta kräver normalt inte att ägaren är närvarande.

 

 

Andra besöket, för installationsarbete av fiberkabel och fibermottagare (medieomvandlare), görs därefter. Installationer pågår och utförs av Mecuro med Link to Link som underentreprenör.

 

 

Båda dessa besök kräver tillgång till huset för att planera respektive göra invändigt installationsarbete.

 

 

Avisering (bokning) av besök görs genom att Mecuro söker kontakt med ägaren per telefon, SMS och mail. Aviseringen ska normalt göras minst en vecka i förväg.

 

 

Om ni inte har möjlighet att närvara ska ni meddela vem som har fullmakt och tillträde till er fastighet. Fullmakten ska visas upp för installatören vid besöket.

 

 

Tillträde till samtliga fastigheter är avgörande för projektets framgång och tidplan. Vi ber er därför hjälpa till så att den aviserade (bokade) tiden, framförallt för andra besöket, inte ändras om det inte är absolut nödvändigt. Detta för att vi inte ska råka ut för onödiga förseningar.

 

Medieomvandlaren/switch

 

 

 

 

 

 

IP-Only har beslutat att den invändiga installationen i våra fastigheter ska göras med separat fiberuttag. I installationen ingår fiberuttag, anslutningskabel (upp till ca 5 m) och fibermottagare (medieomvandlare/switch). Huvudargumentet är att det blir enklare att vid behov byta medieomvandlaren. Fiberuttaget monteras där fiberkabeln kommer in i fastigheten. Medieomvandlaren kan placeras en bit därifrån. En anslutningskabel (fiberpatchkabel) kopplar ihop fiberuttaget med medieomvandlaren.

 

Tänk igenom var du vill ha fiberuttaget respektive medieomvandlaren.

 

Rådgör med installatören vid installationstillfället.

 

Fiberuttaget innehåller bara en fiberkontakt och behöver ingen elanslutning.

 

Vid medieomvandlaren måste finnas tillgång till el (ska vara påslagen under projekttiden).

 

 

Påminnelse inför projektering och installation

 

 

VIKTIGT: Den som inte har möjlighet att vara på plats när projekteringen eller installationsarbetet görs MÅSTE utse någon, en granne, släkting eller god vän, som får en fullmakt. Den som fått förtroendet skall också ha tillträde till huset för att visa var medieomvandlaren skall monteras.

 

Klicka här för att ladda ner fullmakt

 

 

Inför projekteringen MÅSTE fastighetsägaren märka ut alla ledningar som finns på den del av tomten där grävning ska ske - el, telefon, vatten, avlopp, sladdar för robotgräsklippare och alla andra ledningar som inte får förstöras. Utmärkning av ledningar för el och telefon beställs via ledningskollen.se, se tidigare mail.

 

 

 

Tjänster i fibernätet

 

 

Normalt kommer de bästa erbjudandena från tjänsteleverantörerna under en period om ca sex månader efter driftsättningen av fibernätet. Titta på IP-Onlys hemsida om olika tjänsteleverantörer. Välj den eller de som passar dig bäst och kontrollera att uppgifterna stämmer överens med respektive tjänsteleverantörs egen hemsida. Det har visat sig att det kan skilja en del mellan vad som utlovas på IP-Onlys hemsida mot vad tjänsteleverantören säger själv. Diskutera vid behov med tjänsteleverantörens kundtjänst. Beställning görs till tjänsteleverantören.

 

 

Telefoni: Du kan normalt flytta ditt befintliga fasta telefonnummer till den valda tjänsteleverantören. Om du vill göra detta bör du behålla det befintliga abonnemanget aktivt tills den nya tjänsteleverantören tagit över telefonnumret. Annars kan du få vänta på att det kopplas in.

 

 

 

Projektorganisation

 

 

· Byggledare - IP-Only, Björn Landrén

 

· Projektledare – Netel, Anton Svensson

 

 

Utförande underentreprenörer:

 

· Återstående tomtgrävningar - Jarlen Entreprenad

 

· Återstående grävarbeten – PVG och Västgöta Entreprenad

 

· Blåsning och installation – Mecuro med Link to link som underentreprenör

 

Aktuellt

2018-01-19

Ny information finns under fliken genomförande

 

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48