Genomförande

 

Information till alla som beställt fiberanslutning!

 

IP-Only har nyligen skickat ett mail med rubriken ”Nu börjar vi bygga i ditt område”.

 

Här kommer lite kompletterande information från oss i arbetsgruppen för Mjörn Fiber.

 

 

Fibernätet:

 

Som vi har uppfattat det behövs tillgång till samtliga fastigheter som beställt fiberanslutning tre gånger:

 

En gång för detaljprojektering (utförs av företaget Link to link)

 

En gång för håltagning in i huset (efter tomtgrävning och slang fram till huset)

 

En gång för inkoppling av fiberkabel och fibermottagare (medieomvandlare).

 

Netel aviserar besök via lapp i brevlåda och SMS/mail.

 

Trolig tidsperiod för besök: oktober – december.

 

OBS!

 

Om du är sommarboende och inte bor i närheten – försök samordna tillträde till din fastighet med Netel. Tag i nödfall kontakt med någon i arbetsgruppen (se hemsidan, www.mjornfiber.se) och diskutera fram en lösning för tillträde till din fastighet. Tillträde till samtliga fastigheter är avgörande för projektets framgång och tidplan. Vi ber dig därför hjälpa till så att vi inte råkar ut för onödiga förseningar

 

- El måste finnas vid medieomvandlaren. Elen ska vara påslagen under projekttiden.

 

- Grävningar i vårt område påbörjas 28/8. Den första sträckan är Skåpesund – Saxängen.

 

- Hemsidan, fliken Genomförande, kommer att uppdateras fortlöpande med ny information om utbyggnaden av fibernätet.

 

 

 

Tjänster i fibernätet. Erbjudande om gruppanslutning:

 

Hoga Fiber har tagit fram ett erbjudande om gruppanslutning. Information hölls på Billströmska Folkhögskolan 16+17/8, se vidare på www.hogafiber.se.

 

Hoga Fiber erbjuder följande:

 

Triple-play-paket från ComHem med Internet 100/100, TV-paket Silver och IP-telefoni erbjuds för 355/mån (36 mån bindningstid).

 

Medlemskap i Hoga Fiber krävs (engångsavgift 200+100:-). Anmälan görs via Hoga Fibers hemsida Hoga Fiber

 

Telefoni: Du kan flytta ditt befintliga fasta telefonnummer till ComHem. Om du vill göra detta bör du behålla det befintliga abonnemanget aktivt tills ComHem tagit över telefonnumret. Annars kan du få vänta på att det kopplas in.

 

Beräknad start för gruppanslutningen är december.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VIKTIG INFORMATION!

 

För alla som har beställt fiber på Mjörn

 

Eftersom fiberboxarna kommer att monteras inne i husen, så behöver Netel kunna komma in i varje enskild fastighet för att kunna utföra denna installationen.

 

Så samverka med Netel och boka in en tid för installationsarbetet!.

 

Det har stor betydelse för att genomförandet skall gå så smidigt som möjligt!

 

 

 

 

Denna informationen lämnades av Mattias Lindqvist den 26/6

 

Här kommer en kort beskrivning över vad som sker/kommer att ske!

 

- Projektering för bygghandlingar – pågår just nu.

- Markavtal med privatpersoner samt vägföreningar – kommer att påbörjas

om någon vecka

- Installation hos kund ( uppmontering av utrustning och projektera

schaktväg från tomt till huvudstråket) – kommer påbörjas i augusti

- Tomtschakt – kommer påbörjas i september

- Schakt – I den mån markavtal kommer in samt att länsstyrelsen säger

sitt så kommer vi påbörja schakt under september

- Driftsättning – När markarbeten är avslutade kommer vi att blåsa ut

kabel och skarva ihop nätet, kommer ske etappvis men full driftsättning

räknar vi med i december.

 

 

Projektorganisation:

 

- Byggledare IP-Only – Björn Landrén

- Projektledare Netel – Mattias Lindqvist

- Projektledare Markarbeten – Anton Svensson

- Markavtalskoordinator – Linda Hagsér

- Projektör – Markus Hansson

 

 

Utförande underentreprenörer

 

- Link to link – installation

- Sedins fiber – markarbeten

- Maskinkollen – markarbeten

- Pergus – markarbeten

- Jarlens entreprenad – tomtschakter

- Fibergrävarna – blåsning

 

Vi länken här nedan så kan du se hur IP-Only har gjort den preliminära projektteringen av fibernätet

 

http://duktig.bynet.se/FiberKartan/Admin/RedirectToMap.aspx?projectId=ec24038d-18e6-4212-9935-e386d034a593&mapType=roadmap

 

 

På informationsmötet den 27/7 så uttalade Mattias Lindqvist att projektet skall vara klart i December om inget oförutsett händer.

Aktuellt

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48