Jämförelse

 

Vi har nu valt marknadsaktören byNet/IP-Only men vi låter jämförelsen nedan ligga kvar för den som är intresserad. OBS att en rad i den mer detaljerade jämförelsen är ändrad efter nytt besked från byNet/IP-Only 2016-12-27.

 

Jämförelse!

 

 

Det finns två stora marknadsaktörer inom detta område, byNet och Zitius. byNet ägs av IP-Only.

Zitius ägs av Teliasonera. Vi har fått erbjudanden från båda.

 

Efter möten med dem har en jämförelse av deras erbjudanden gjorts.

De viktigaste skillnaderna är följande (gulmarkerade i bifogat dokument):

 

 

Marknadsföring/Anslutningsavtal

 

* byNet utför aktiv försäljning per brev till alla fastighetsägare

 

* Zitius sätter upp skyltar och vill ha alla Anslutningsavtal via Fibertillalla.se.

 

 

Enhetligt pris för alla som går med från starten

 

* Ja utan reservation från byNet

 

* Osäkert svar från Zitius avseende perifera anslutningar.

 

 

Pris vid senare anslutning

 

* byNet: Cirka 24 900, extra erbjudanden görs ibland

 

* Zitius: Cirka 34 900, grävkostnad från huvudschakt fram till tomtgräns kan tillkomma.

 

 

Lovad anslutningsgrad för de som är med från början

 

* byNet: 100 %

 

* Zitius: 100 % med vissa undantag (de mest perifera anslutningarna).

 

 

Ansvar för markavtal

 

* byNet ansvarar för markavtalen med berörda fastighetsägare

 

Zitius tar fram vilka markägare som berörs och vill att Arbetsgruppen ordnar underskrifter på markavtalen.

 

* * Zitius tar nu också ansvar för markavtalen (besked 16-11-28).

 

Antal meter grävning/fiber som ingår vid anslutning till annat hus på samma fastighet:

 

* byNet: 45 meter ingår

 

* Zitius tillhandahåller kanalisation (slang) och fiberkabel, men grävning ingår inte. (Kan köpas till av entreprenören.)

 

 

Tjänster – Självaktivering/nedkoppling via portal

 

* byNet har automatiserad aktivering och nedkoppling

 

* Zitius har automatiserad aktivering, men man måste ringa eller maila för att säga upp.

 

 

Mer detaljerad jämförelse finns i dokumentet nedan.

 

(Grönmarkeringar ska kontrolleras/kompletteras.)

 

(De senaste uppdateringarna är blåmarkerade.)

 

 

Jämförelse.pdf

 

 

Aktuellt

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48