Frågor & Svar

MJÖRN FIBER

Fiber i hemmet är framtiden!

Varför Fiber?

 

Kort historik

 

Regeringens bredbandsmål är följande: ”År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s”. Målet är ofta uppnått i större städer och orter, men utbyggnad på landsbygden återstår till stor del. 100 Mbit/s klaras inte av kopparnät eller nuvarande mobila nät.

 

Varför fiber just nu ?

 

Fram till för cirka ett år sedan var en fiberförening en nödvändighet för att kunna bygga ett fibernät i ett område som Mjörn, men i nuläget tävlar de två stora marknadsaktörerna om marknadsandelar och vi har tack vare det haft två bra alternativ att välja mellan. Valet föll på byNet/IP-Only.

 

Fördelar med fiber

 

Hög kapacitet

 

Dagens fibernät klarar minst 1000 Mbit/s till och från användaren. En fiberanslutning räcker därför utan problem till både telefoni, Internet och TV. Fibern i sig klarar ännu högre hastigheter, det är den aktiva utrustningen (elektroniken) i ändarna av fibern som sätter gränsen.

 

 

Hållbart och driftsäkert

 

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som grävs ner i marken och är väldigt driftsäker. En fiberanslutning påverkas inte av väder eller åsknedslag eftersom den transporterar informationen med ljus i ett nät under jorden. Livslängden på fiberkablar är minst 30 år. Genom att man förlägger fibern i nergrävda rör (kanalisation) så skapas möjlighet att vid behov byta ut fiberkabeln utan att behöva gräva. Fiberoptiska kablar har använts sedan 70-talet och används numera i alla nationella och internationella telenät.

 

Klarar nya tjänster

 

Idag använder vi fibernät främst till telefoni, Internet och TV. En del ansluter även sina inbrottslarm, övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från sina smarta telefoner. Framöver kommer ännu fler tjänster att erbjudas via fibernäten, bl a samhällstjänster såsom trygghetslarm och övervakning/rapportering av hälsa.

 

Bra spelupplevelse Tycker du eller dina barn om att spela onlinespel? För att få en bra upplevelse krävs då inte bara hög bandbredd (många megabit/sekund) utan det viktigaste är fördröjningen (eng latency). På fibernät har man ofta fördröjningar på 3-5 millisekunder (beror på den aktiva utrustningen, själva fibern överför signalen med ljusets hastighet), på mobilt bredband (4G) är det 40 – 100 millisekunder. Det gör stor skillnad när flera användare ska utföra något tillsammans.

 

Bidrar till landsbygdsutveckling

 

Bredband med tillräcklig kapacitet främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Genom det kan människor bo kvar, fler kan bosätta sig permanent, fler företag kan etableras och vidareutvecklas, möjligheten till distansarbete kan öka, resor kan minska. Därför är ett fibernät en investering i både förbättrad miljö och levande landsbygd.

 

Ökat fastighetsvärde

 

En investering i fiberanslutning ökar både det ekonomiska värdet och attraktionsvärdet på din fastighet vid en framtida försäljning. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

 

God investering Anslutningskostnaden för att få fiber till din fastighet är 19 900kr, förutsatt att du går med från början. Man kan jämföra anslutningskostnaden med en investering i huset som t ex. byte av värmesystem eller tilläggsisolering. Man satsar pengar nu för att minska sin kostnad för energi eller förbrukning och på så sätt minska driftkostnaden. Detta gäller även för investeringen i en fiberanslutning. För de flesta kommer månadskostnaden för telefoni, Internet och TV att minska och beroende på den enskildes kostnader idag så kan investeringen vara hemräknad på 4-5 år.

 

 

Alternativen

 

Kopparnätet

 

Dagens kopparnät (telenätet) för telefoni och Internet är sårbart, långsamt och omodernt. Beslutet att släcka kopparnätet är redan fattat och Teliasonera har, genom sitt dotterbolag Skanova, påbörjat den processen. Telestationen på Mjörn har ADSL-utrustning och ligger därför sent i Skanovas planer på nedsläckning. När kopparnätet försvinner från ett område måste de boende hitta andra möjligheter för att säkra sin kommunikation.

 

 

Mobila lösningar

 

Bredbandsmålet är minst 100 Mbit/s till hushåll. En 4G-mast har den totala kapaciteten 100 Mbit/s som delas av alla som kör mot den masten. 3G har mycket lägre kapacitet. Många klarar sig i nuläget med den kapacitet som Internet via 4G ger, men den ökade användningen av bl a playtjänster gör att 4G-näten riskerar att bli överbelastade med lägre hastighet till alla som följd. Det talas också om 5G, men det är ännu för tidigt att säga något säkert om dessa nät. Mobila internetlösningar är vanligtvis belagda med trafikgränser på t ex. 20GB ,40GB eller 60GB/månad. Dessa gränser finns inte via fiber utan man kan använda sin anslutning hur mycket man vill utan att det blir en högre månadskostnad.

 

 

 

 

 

Frågor & Svar!

 

1. Fråga: Vad kommer nätanslutningen att kosta?

 

Svar: 19,900:-, förutsatt att du går med från början.

 

2. Fråga: Vem kommer att bygga fibernätet?

 

Svar: Svar: På Stormötet 4/12 valdes marknadsaktören byNet/IP-Only. byNet har stor erfarenhet av att bygga fibernät. Själva arbetet utförs av underentreprenörer.

 

 

3. Fråga: Hur viktigt är det att just jag ansluter mig?

 

Svar: Vi måste uppnå en kritisk massa, för vår del minst 200 påskrivna anslutningsavtal för vår del 200 anslutningsavtal IP Only. Blir det inte tillräckligt många som vill ha fiber blir det inget.

 

4. Fråga: När skulle fibernätet kunna vara klart?

 

Svar: Det beror på när vi har tillräckligt många påskrivna avtal om nätanslutning. Utförandedelen tar normalt 9 – 18 månader.

 

5. Fråga: Varför skall jag betala 100 kronor till Arbetsgruppen?

 

Svar: Det kostar lite att göra alla förberedande aktiviteter såsom banderoller, utskick av brev till alla fastighetsägare, informationsblad och hemsida.

 

6. Fråga: Kan jag hjälpa till?

 

Svar: Självklart. Prata med grannar och få med så många som möjligt!

 

7. Fråga: Varför bildades inte en fiberförening?

 

Svar: Fiberföreningsmodellen kräver en stor mängd ideellt arbete. Genom att vi gör detta tillsammans med en marknadsaktör når vi samma mål med mycket mindre arbete.

 

Fram till för cirka ett år sedan var en fiberförening en nödvändighet för att kunna bygga ett fibernät i ett område som Mjörn, men i nuläget tävlar de två stora marknadsaktörerna om marknadsandelar och vi har tack vare det haft två bra alternativ att välja mellan.

 

8. Fråga: Varför duger inte dagens telenät som ger oss ADSL?

 

Svar: Fördelarna med ADSL är att det nyttjar det befintliga telenätet (kopparnätet). Utbyggnader av telestationer har skett med statliga och kommunala medel, så även på Tjörn, och detta har varit nödvändigt för att ge oss bredband – snabbt.

 

Men det är och förblir en tillfällig lösning på grund av den begränsade kapaciteten. Ett stort problem är att kapaciteten sjunker med avståndet till telestationen. Nära telestationen kan man komma upp i 24 Mbit/s men längre bort når man kanske inte upp till mer än 8 Mbit/s eller 2 Mbit/s.

 

9. Fråga: Vad är en kommunikationsoperatör?

 

Svar: Kommunikationsoperatör är ett företag/organisation som kopplar ihop din nätanslutning med den eller de tjänsteleverantörer du vill köpa tjänster från. Numera är nätanslutningen alltid kopplad till kommunikationsoperatörens portal, där du själv kan välja vilka tjänsteleverantörer du vill bli hopkopplad med.

 

Hopkopplingen sker normalt automatiskt. Övervakning och drift av den aktiva kommunikationsutrustningen sköts av en driftcentral.

 

10. Fråga: Vad är en tjänsteleverantör?

 

Svar: Ett företag som du kontaktar när du vill köpa (hyra) en tjänst (telefoni, Internet, TV). Kontakten sker numera vanligen via kommunikationsoperatörens portal.

 

11. Fråga: Går det att ringa över fibern om det blir strömavbrott?

 

Svar: Nej, medieomvandlaren fungerar inte vid strömavbrott. Möjligen kan batterienhet ordnas till medieomvandlaren och telefonen. Enklast är nog att använda mobiltelefonen vid strömavbrott. Mobilmasterna brukar ha minst 8 timmar reservtid vid strömavbrott.

 

12. Fråga: Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

 

Svar: Ja. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

 

13. Fråga: Hur kan vi påverka anslutningsavgiften?

 

Svar: Eftersom vi valt att använda oss av en marknadsaktör är priset fast.

 

14. Fråga: Kan jag gå med senare om jag inte går med nu?

 

Svar: Ja, fibernätet byggs så att det blir möjligt att ansluta sig senare, men vi kan inte ge några garantier för vad det kommer att kosta.

 

Det som är säkert är att det kommer att bli dyrare. Förutom en högre engångsavgift, se vidare under fliken Jämförelse, riskerar du att få betala grävkostnad från en befintlig huvudschakt fram till din tomtgräns.

 

15. Fråga: Jag har 3G/4G så då klarar jag mig väl utan fiber?

 

Svar: Bredbandsmålet är minst 100 Mbit/s till hushåll. En 4G-mast har den totala kapaciteten 100 Mbit/s som delas av alla som kör mot den masten. 3G har mycket lägre kapacitet. Många klarar sig i nuläget med den kapacitet som Internet via 4G ger, men den ökade användningen av bl a playtjänster gör att 4G-näten riskerar att bli överbelastade med lägre hastighet till alla som följd.

 

Det talas också om 5G, men det är ännu för tidigt att säga något säkert om dessa nät. Mobila internetlösningar är vanligtvis belagda med trafikgränser på t ex. 20GB ,40GB eller 60GB/månad. Dessa gränser finns inte via fiber utan man kan använda sin anslutning hur mycket man vill utan att det blir en högre månadskostnad.

 

16. Fråga: Jag vill gärna passa på att få fiber nu men vill inte köpa några tjänster ännu?

 

Svar: Det går utmärkt. Skriv på avtal om nätanslutning och betala för den när fakturan kommer. Det är därefter upp till dig att abonnera på tjänster eller inte. Själva nätanslutningen har ingen månadskostnad. Du kan när som helst aktivera tjänster via kommunikationsoperatörens portal (aktiv hela tiden).

 

17. Fråga: Varför är detta intressant för mig som fritidsboende?

 

Svar: En viktig utveckling som sker nu är att det erbjuds flera tjänster för korttidsabonnemang avsedda för just fritidsboende som kanske inte vill abonnera hela året på sina tjänster.

 

Dessa nya tjänster har kommit till mycket beroende på att det byggs fler och fler fibernät på landsbygden där fritidshusen ligger. Man får även möjligheten att erbjuda bra uppkoppling till släkt och vänner som är på besök eller till yngre förmågor i familjen som tidigare inte ville följa med till fritidshuset pga. ”dåligt internet”.

 

18. Fråga: Priset på teknik går ju ner för varje år. Därför borde det väl bli billigare om jag väntar med att ansluta mig till fibernätet?

 

Svar: Den största kostnaden är inte tekniken utan grävningen och att koppla upp fibern. Priset 19 900 gäller bara för de som ansluter sig från början. De som efteransluter sig får betala ett högre pris och kan få vänta länge.

 

19. Fråga: Vi har en stuga på tomten som vi hyr ut, hur gör vi då?

 

Svar: Det bästa alternativet är att beställa en extra fiberanslutning till stugan, det kostar 8 000:-, och beställs samtidigt som anslutningen till det första huset. Då blir det en helt egen anslutning med ett eget abonnemang. Det finns korttidsabonnemang som hyresgästen själv kan betala för.

 

20. Fråga: Kan jag spara pengar genom att gå med?

 

Svar: Ja, men månadskostnaden för tjänsterna varierar beroende på vilken tjänsteleverantör man väljer, hur många TV-kanaler man vill ha, vilket telefonabonnemang som passar bäst samt hur hög hastighet man önskar på internetanslutningen.

 

21. Fråga: Har nätanslutningen en månadsavgift?

 

Svar: Nej, vi betalar ingen månadsavgift för nätanslutningen. (Nätägaren tar istället ut en månadskostnad från tjänsteleverantörerna som ska täcka bl a underhåll och förnyelse av fibernätet.)

 

22. Fråga: Om jag har en Internettjänst med en viss kapacitet, t ex 100/10, och dessutom beställer en TV-tjänst, kommer då Internetkapaciteten att minska när jag ser på TV?

 

Svar: Nej, TV-tjänsten får separat kapacitet utöver Internetkapaciteten, dvs du kan surfa med full hastighet och se på TV samtidigt utan att tjänsterna påverkar varandra. (OBS att t ex SVT Play är en Internettjänst.)

 

23. Fråga: Om jag beställt fiber och senare vill göra en extrabeställning, t ex en extra fiberanslutning till min gäststuga, vilket pris gäller då?

 

Svar: Extrabeställning kan göras till ordinarie pris, i det här fallet 8 000 kr, innan grävmaskinen gått förbi.

 

 

24. Fråga: Jag har hört att man får gratis medlemskap i Villaägarna under ett år när man beställt fiber via byNet/IP-Only. Stämmer det?

 

Svar: Ja, det stämmer. Medlemskapet kan aktiveras när fiberanslutningen är klar och betald. Vi återkommer med hur man gör för att aktivera.

 

 

 

Här nedan är en snabb kalkyl över hur man kan ”räkna hem” fiberinvesteringen på bara några år:

 

Telia Internet/TV/Telefoni via telefonjacket

 

Om jag som Mjörn-bo idag skulle vilja ha ADSL via telefonjacket inkl. 20 TV-kanaler och bredbandstelefoni från Telia så skulle kostnadskalkylen se ut såhär: Grundpaket med Internetanslutning 30/10MBit + 7st TV-kanaler + Prisavtal Mini: 488kr/mån + TV-paket ”Lagom” 22st kanaler: 149kr/mån + Bredbandstelefoni med prisavtal ”Maxi” (fria samtal): 149kr/mån

 

Summa: 488 + 149 + 149 = 786kr/mån

 

(OBS! Via ADSL är det ”beräknade” hastigheter då de inte går att garantera).

 

Fiber

 

Om du vill ha alla tre tjänsterna via fiber (benämns Triple Play) kan de t ex bestå av följande: – Internetanslutning 100/10 MBit/s – 20st TV-kanaler – Gratis telefoni (internettelefoni)

 

Internet 100/10 med Telefoni Standard från t ex Bahnhof kostar 249kr/mån. Vi tror att många sommarboende nöjer sig med detta och kör TV som playtjänster.

 

Om du vill abonnera på ett TV-paket kan vi t ex ta ComHem TV BAS för 179kr/mån.

 

Internet, telefoni och TV kostar då 249 + 179 = 428kr/mån.

 

En snabb jämförelse med anslutningskostnaden för fiber = 19 900kr:

 

786kr – 428kr = 358kr/mån = 4 296kr/år.

 

19 900/4 296=4,6.

 

Så har du räknat hem fiberinvesteringen på ca 4½ år !

Aktuellt

2018-01-19

Ny information finns under fliken genomförande

 

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48