Varför Fiber?

 

Varför Fiber?

 

Kort historik

 

Regeringens bredbandsmål är följande: ”År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s”. Målet är ofta uppnått i större städer och orter, men utbyggnad på landsbygden återstår till stor del. 100 Mbit/s klaras inte av kopparnät eller nuvarande mobila nät.

 

 

Varför fiber just nu ?

 

Fram till för cirka ett år sedan var en fiberförening en nödvändighet för att kunna bygga ett fibernät i ett område som Mjörn, men i nuläget tävlar de två stora marknadsaktörerna om marknadsandelar och vi har tack vare det haft två bra alternativ att välja mellan. Valet föll på byNet/IP-Only.

 

 

Fördelar med fiber

 

 

Hög kapacitet

 

Dagens fibernät klarar minst 1000 Mbit/s till och från användaren. En fiberanslutning räcker därför utan problem till både telefoni, Internet och TV. Fibern i sig klarar ännu högre hastigheter, det är den aktiva utrustningen (elektroniken) i ändarna av fibern som sätter gränsen.

 

 

Hållbart och driftsäkert

 

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som grävs ner i marken och är väldigt driftsäker. En fiberanslutning påverkas inte av väder eller åsknedslag eftersom den transporterar informationen med ljus i ett nät under jorden. Livslängden på fiberkablar är minst 30 år. Genom att man förlägger fibern i nergrävda rör (kanalisation) så skapas möjlighet att vid behov byta ut fiberkabeln utan att behöva gräva. Fiberoptiska kablar har använts sedan 70-talet och används numera i alla nationella och internationella telenät.

 

Klarar nya tjänster

 

Idag använder vi fibernät främst till telefoni, Internet och TV. En del ansluter även sina inbrottslarm, övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från sina smarta telefoner. Framöver kommer ännu fler tjänster att erbjudas via fibernäten, bl a samhällstjänster såsom trygghetslarm och övervakning/rapportering av hälsa.

 

Bra spelupplevelse Tycker du eller dina barn om att spela onlinespel? För att få en bra upplevelse krävs då inte bara hög bandbredd (många megabit/sekund) utan det viktigaste är fördröjningen (eng latency). På fibernät har man ofta fördröjningar på 3-5 millisekunder (beror på den aktiva utrustningen, själva fibern överför signalen med ljusets hastighet), på mobilt bredband (4G) är det 40 – 100 millisekunder. Det gör stor skillnad när flera användare ska utföra något tillsammans.

 

Bidrar till landsbygdsutveckling

 

Bredband med tillräcklig kapacitet främjar utvecklingen av Sveriges landsbygd. Genom det kan människor bo kvar, fler kan bosätta sig permanent, fler företag kan etableras och vidareutvecklas, möjligheten till distansarbete kan öka, resor kan minska. Därför är ett fibernät en investering i både förbättrad miljö och levande landsbygd.

 

 

Ökat fastighetsvärde

 

En investering i fiberanslutning ökar både det ekonomiska värdet och attraktionsvärdet på din fastighet vid en framtida försäljning. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen.

 

God investering Anslutningskostnaden för att få fiber till din fastighet är 19 900kr, förutsatt att du går med från början. Man kan jämföra anslutningskostnaden med en investering i huset som t ex. byte av värmesystem eller tilläggsisolering. Man satsar pengar nu för att minska sin kostnad för energi eller förbrukning och på så sätt minska driftkostnaden. Detta gäller även för investeringen i en fiberanslutning. För de flesta kommer månadskostnaden för telefoni, Internet och TV att minska och beroende på den enskildes kostnader idag så kan investeringen vara hemräknad på 4-5 år.

 

 

Alternativen

 

 

Kopparnätet

 

Dagens kopparnät (telenätet) för telefoni och Internet är sårbart, långsamt och omodernt. Beslutet att släcka kopparnätet är redan fattat och Teliasonera har, genom sitt dotterbolag Skanova, påbörjat den processen. Telestationen på Mjörn har ADSL-utrustning och ligger därför sent i Skanovas planer på nedsläckning. När kopparnätet försvinner från ett område måste de boende hitta andra möjligheter för att säkra sin kommunikation.

 

 

Mobila lösningar

 

Bredbandsmålet är minst 100 Mbit/s till hushåll. En 4G-mast har den totala kapaciteten 100 Mbit/s som delas av alla som kör mot den masten. 3G har mycket lägre kapacitet. Många klarar sig i nuläget med den kapacitet som Internet via 4G ger, men den ökade användningen av bl a playtjänster gör att 4G-näten riskerar att bli överbelastade med lägre hastighet till alla som följd. Det talas också om 5G, men det är ännu för tidigt att säga något säkert om dessa nät. Mobila internetlösningar är vanligtvis belagda med trafikgränser på t ex. 20GB ,40GB eller 60GB/månad. Dessa gränser finns inte via fiber utan man kan använda sin anslutning hur mycket man vill utan att det blir en högre månadskostnad.

 

Aktuellt

2017-08-14

Ny viktig information finns under fliken "Genomförande"

 

2017-08-13

Informationsmöte med Hoga Fiber om gruppavtal

Tider: 16/8 kl 17:00 och 19:00 samt 17/8 17:00 och 19:00

Plats: Billströmska Folkhögskolan

Man måste anmäla sig då det är begränsat med platser, detta görs på www.hogafiber.se hemsida

 

2017-08-06

Ny flik "Genomförande" är upprättad med tidplan för projektet.

 

2017-07-27

Mjörns Vägsamfällighets möte 27/7 se under fliken arkiv.

 

2017-06-11

271 st fastigheter har till dags datum anmält sig för att få fiber.

 

2017-03-05

235 st Fastigheter är hittils anmälda för fiber hos IP Only.

 

2017-02-04

216 st Beställningar är hittils gjorda,vilket gör att det blir fiber på Mjörn:)

 

2017-01-30

194 st Beställningar är gjorda enligt fiberkartan, nu har vi snart nått den magiska siffran:)

 

2017-01-27

179 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

 

2017-01-23

145 st Beställningar är hittils gjorda hos IP Only

Här kan du se vilka som har beställt fiber.

http://fiberkartan.se/4831

 

2017-01-23

Enklast så beställer du fiber denna vägen.

www.ip-only.se/privat/bestall

OBS! Om du planerar att göra markarbeten på din tomt så finns slang och markeringsband.

 

För information om var detta kan hämtas, var vänlig och ring jourtelefonen 0733- 42 98 48